roka revy be aqil 


 

Hebu tinebu ne ti avd beşer ji xwede mestir hebun ne titişt ji roka xweştir hebu! 

Di bejin salek xerab bi ser heywana da hat, berfek giran bar seqem qeşay awetin ser. Hemu rye dinyay girtin. Heywan ya ber di ql xweda man as.

Rojek ji roj xwed Revk ji xwer derket wan der dor xwe ji xwera li tişten ku bihatina xwarin digeriha. Rev hing di qula xweda bir mabu newq w di hev bihirdibun, av w zihor bubun, pirika w gij bubu duv w bubu wek duvk teşk.

Gava ew ji xwera digereha li qala (rast) şrek hat. Gava şr rev dt dil w bi hal w gelk şewit. Şr bakir rev got: „Birak rev i bi hal te hatya? ima ti hevqas şepirz buyya?“

Rev got: „Birak şr ma ti nabn go ziztana me iqas xedera? Roj zistan kurtin (kinin), heta nvro sarin ji nvro pda evarin. iqas tiştek go me karbuya ji nava yada bidin hev bixwen di bin berf seqemda mayya ez nikarim herim pex gundaj ji xwera tişta bnim. Ji ber go ez ji qerema ketima nikam ji xwer birevim, gava kuike gunda min bibnin we min bikin pera. Ez ibikim belk ev j qedera min bu go sal halo xerab hat?“

Gava rev ev gotin ji şr ra gotin agir bi dil w ket got: “Birak rev ka wer bid pey min ez niha te ter ji goşt hespa qelew bikim.“

Kefa rev ji van gotinara gelk hat, av bi dev w ket  mahde w geştir bu. W hi ev gotina şr red nekir da pey w. Gava ew bi ser guherek ketin li bin xwera heşandin (temaşa kirin) sibhan ji nav xwedra garanek hesp di guher da ji xwer er te bej niv biharya hing ew hesp qelew bun.

Şr got: „birak rev ka ti yeke ji van hespa ji xwera bineqn ta ez ji tera bikim şv taşt!“

Pa sibhan ji nav xwedra gava rev li wan temaş ke nizan ber xwe bid kujan. Her yek ji wan ji ya din etir bu di navda şaş bu hew zanbu kujan ji xwer nşanbik.“

Ber xwe da yek ciwan got: „Hima ber ev b.”

Hima carek şr qevz li xwe dan wek bay kur li xwe fitil ji Rev pirs: “Birak Rev duve min awaya?”

Rev li duv w temaşe kir got: „Duve te buya wek şrek, ti li ser gamşa xe we bi yek derbra bibir.”

Şr carek din bi we beza xwe dewrek li xwe zvir carek din ji rev pirs: „Birak rev av min cawana?”

Gava pepuk rev li av şr temaşe kir ew awir wya dijwar dn kezeb li w qeteha gişt ew liik rih di bedena wda mab j qalib w bi revya. Rev got: “Birak şr av te wek av melkemotin he ti awirek je bid ew di cihda rih berd.”

Şr dewrek din li xwe zvir got: „Gerş min awaya?”

Rev got: „Gerş te li ber aw min wek dyarekya. Ti xwe li bin guhe ya ex ew ji cihe xwe ben ghastin.”

Şr got: “weca av te li birak te hespa go te ji xwer xwestya b ta ti bibn ka ez i feleka xwed li ser we bigernim!”

Şr xwe end kir hesp dev xwe kir boxaza qirika w stukir l bada ew avet meydan. Di cihda rih we stand. Şr bakir rev got: “Vca ti keremka wer zik xwe terbik!“

Eşqa rev ji v xelata go xwed şr kiribin nisb w b hisab hat dev xwe kir nav hinav hesp zik xwe ji goşt we qelew germ ter kir.

Rev we her roj dev bikira nav w goşt qelew xwe j ter bikira. Roj bi roj mahd w xweştir, pira w geştir şayktir dv  w sturtir bu. Gurik w wek payz ax reza tirih bez girtin.

Gava ew rojek di nava yda ji xwera di seyr li revk din rast hat. Gava w li revy din temaşe kir hal w he ji hal w ax ber xerabtir b. Bakir y got: „Birak rev i bi hal teda hatya, ima t hevqas şepirzey?“

Rev ye din got: „Ma qey ti nabn ziztana ma ya sal iqas xedara? Tiştek nina go ez bixwem ez nikarim herim px gnda ji tirs Kuika. Ji nza hal min eve.“

Rev senga xwe fereh kir got: „Ma ez ima ne di hal te dema?”

Revy belangaz got: “ez i zanim? Belk sihuda te ji xwed hebu hina bi xera xwe sewalin, dewarin ji tera kuştin?”

Revy qure got: “ma qey ki doste me li nava ya heya ku dewara ji minra biqujin? Ji min pva tikes dost min nina. Ka wer ta ez hespek  ji tejra bikujim!”

Revy belengaz got: „xwed ji te razib bes henek xwe bi min bika ji min bigera ta ez li nava ya ji xwer bigerihim belk ez tiştin go ben xwatin di nav da ji xwer bibnim anji xwed li min b rahm rih min bistn?“

Revye ter got: “Ti iqas be bahwer hevyi?

Ka ti ji kerema xwera bid pey min ta ti derb birake xwe ro bibne!”

Revye bir ji van gotine havale xwe qet bahwer nekir le ti are din di deste wda nemabun lewma w da pey havale xwe bere xwe dan cihe ku wan zanbun liwir Hesp erin.

Gava wan hesp dn revye ter got e bir: “Veca ti yek xwe ji wan bineqn ez we ni ji tera bikim maza.”

Revye bir got: “Asil tuy ti kujan jiminra bikuj ez razma.”

Hespek ner ter bitir danava wandebu.

Revye ter got: “Ma ez v hesp ha ji tera bikujim te razbe?” w got: “Xwez bi we kelka ez goşte we bixwim.”

Revye ter dewreke bi beza hik li xwe zvr li ber haval xwe sekin ji w pirskir: “Birako ave min awana? “W got ave te wek care din zihor kin.”

Hima w piukel li qahfe pepuko da got: “Ma ti kor ti nabne a ew wek di perenge agir sohr buna?” Revye bir got: “Qisura min megra min ji neza tam liwan guhdar nekiribu.”

Carek din revye gewr li xwe zvir li ber havale xwe sekin ji w pirskir: “Birake rev dve min awaya?”

Revye biri le heşand got: “Dve te wek care dina. Pira w gij buya ew di nava herdo linge ta talyeda lewlibe.” Hima heta xwede himet da w carekdin piukek li nav sere pepuko da got ma qey ti kor go: “Ti nabne awa dve min wek rek hesinya ez li sera ga xim ew bi derbeke jina mile wan bifirne.”

Rev bir reben got: “Qisura min megra ji neza ez hew karim tam bahla xwe bidim tişta.  Lewma min taam bahla xwe ne da w.”

Rev ter carek din bi leza xwe bez li ber haval sekin je pirskir: “Ma vecar gerşe min awaya?” Havale w got: “Gerşe te wek e revk hale w xweşa.”

Carek din ew xwe je qehirand got: “Hen ez bahwerkim ku aven te ji neza tar buna lewma ti gere min wek dyarek nabne.

Weca ti li vir guhdarba ez i feleke bnim sere w hesp ha!”

Ew bez hespe gava w xwest wek şer xwe zerke qirka hesp hesp gewr cotikek avet w bi qedera xwede li nahbera herdo aven w da hesp bi derbeke revye gewr gindir kir meydane w di cihda rih berda.

Havale w got: “Qey evj qismete min bu go ez li vye dn be aqil rast hatim. Ya qenc ewa ez veca w bixwum belk ez ji dvla w ji ve zistana xeder azad bibim.”  

 Sere Xwedevan guhdara ji minra sax bin.     

 

  Niviskar: Ferhun Kurt

 

 

 

 

 rok Mesel bi Kurd 


Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

rok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang