roka Rev Kso 


 

Rojek ji roj xwed reviyak ksok di nava yakda li qay hev hatin.

Rev got kso: Birak kso hing kefa min ji tera te ez xwazim tu bib dest birak min.“

Kiso li ser van gotin Rev fikir di dil xweda got: Gelo ima Rev xwaze bib destu birak min? Ez ne heywanek jehatima ez wek w ne xurt bi qewetim ku ez bi wra herim neir. Xwez min zanbuya ima ew sih ji min ke.”

Li ser wan gotin pirs xwe w got: “Birak Rev kefa ninj pir ji ter t, l tu bes ken xwe bi min bika. Ez wek te ne xurt jehatma heger tu min bik dest birak xwe ez li ser te bibim bela.”

Rev go: Te heyb kir. awa te bib bela ser min? Heger ez sax bim ez nahelim ticara tu ji derb bikev. Ma qey ti nizan nave min revya hezar yek fen min hen? Hi ti xema mexwa! Ez te ji her tengayye xelas bikim.”

Pepuk kso ti xelasbna xwe ji dest rev nedn lewma w got berb.

Rojek ew di ber senca rezekra meşn Rev got kso: „Birak kso dileme re trihn xweş. Ka tu li wir guhdarbe ez hem nav v rez tirihn me henik bnim.

Kso got: „Birak Rev te awa di nava v senca pir asr her nav rez?“

“Min gotya te 1001 fen min hen. Ka tu guhdarya birak xwe bika awa ez niha tera me tirihe şern xweş ji mera bnim.“ Bi van gitinara av bi dev Rev ket.

Ew li ber kzenek sekin got: “Ez divir bikevim nav rez.”

 Kso bala xwe da kzen dil w xerab ku li aly din xefk wedaya. Pepuko tirseha got: Birak Rev tu biya nin xwed bik ti nar nava v rez hak hin te bigirin yanj te bikjin hinga ez bey te bi kuva herim.”

Rev li gotin w nesekin ser xwe kir kzen. Ji newq peda u kzen hima qren bi w ket.

Ling w ketin xefk. Ji şewta laş xwe qar neqar feyda nekir. Kir nekir nikarb ling xwe ji xefk derxe.

Mefera w ma birake w Kisoe reben.

“Birak kso min xelaska! Heger xwedy rez sibeh b min di wirda bibn we min bikj.”

Ksoye reben tu ar nedn got: “Ma min negot te mer nav Rez te bya min nekir? Te got 1001 fen min hen. Ka weca xwe bi fene xwe xelaska!”

Ber sibeh kso got: “T ara di deste minda nina ku ez ji tera karibim bikim l ez karim şretek li te bikim. Gava xwedy rez hat tu xwe bimir behna xwe ji ber xwe biba. Belk ew bahwer bike ti mirya te ji xefke derexe te jideste xwe baveje arde hing ti ji xwer bazda.”

Gava sebeh xwedy rez hat halo meyzand k reviek di xefka wdeya kefa w gelek hat.

W ling xwe li Rev da ew nelebit. W got: “Wel ew ji tirsa mirya.”

W ew ji xefk derxist avet we meydan gava ew avt hima Rev rab ser xwe bazda.

Xwedy xefk poşman bu le hew giha Rev. Rev xwe qevast ji ber w winda bu.

Demek bihirt carek din Rev kso di ber w rezr hatin. Rev got birak kso ka tu guhdarba ez hem tirihn xwe te bnim. Kiso got: “Ma cara din nay bra te? Ti vcar bikev xefk xwedy we we te biguroy hen ling te ji xefk derex.”

Rev got: “Cara din ez di kzen ra um kizen teng b lewma ez ketim xefk. Ez vecar di ser sencr biqevizim ez nahelim ling min bigih xefk.”

Gava ew di ser sencra qevist senc bilind b hirterpil ling tal ketin xefk, xefk elp qren bi Rev ket.

Kso got: “Ma min negot te? Te bya min nekir. - Qey Xwed temam te bi dest xqwedy v xefk anbu. We sibeh sere te jek.”

Rev got: “Birak kso ez ketim bexte te xwede mi vecarej xelaska. Eze hed her tişt bya te bikim.”

 Kso fikir got: “ Bik hawar! Belk Revyen din deng te bikin ben ar min.”

Rev kir hawar qren. Revk din deng wan hiskir hat cem wan got: „Kuro i qren hawara teya?“

W got ma ti min nabn ez di i haldema.

Revye din got: „Ma ez i bikim?

Kiso got heger sibeh xwedy xefk hat tij li v meydana ha xwe direjka xwe bimir. Hing belk ew şaş bib birak min berd.”

Wan wek ku kso gotub kir. Sibeh xwedy xefk hat halo meyzand va revy w carek din ketya xefk. Ew ken got: „Ma qey ev cara dina ku te ez xapandim.“ W xencer ji ber xwe derxist ku ser di xefkda jek. Gava w nezk lekir halo meyzand ku yekdin j li we meydan direjkirya. Pepuko şaş bu got: “Qeseb bi nav xwed ew bi tirih behejna.“

Rahişt Revy di xefkda avt cem edin. Hima herdu rabun ser xwe heryek bi derek da revn.

iqas xwedy xefka poşman bu le ti are di dest wida neman.

Disa demek bihirt Rev kso di ber rzra meşn. Rev got: “Birak kso weleh dil me gelek r tirihn henik.”

Kiso got: “Ma qey car dina. V car qima min nay ti her nav rz xwe bik xefk.”

Rev got: “Ez mezinbum lewma ez ketim xefk kzen ji minra tenga. V car dora teya, ti her tirihn me bna.”

Kiso kir qren nekir qren are ji dest Rev ned.

Rev got: “Ti ji i tirsih? 1001 fen min hena gav ti bikev xefk ez te we gav derxim.”

Kso di dil xweda got: “Heger fenek te hebuya te xwe ji xefk derexista.”

iqas kisoye reben li ber xwe da ti mecal nedin go karibe xwe ji bela rev xelaske. Ew mecbur bu ku here nav rez. Gava xwe di kizenera circirand pepuko bimicalbu linge w ket ser xefke ted ma as.

Gava rev fehmkir ku xefk ji wra be zirar bu ew quluft nava rez deve xwe kir nava weşye tirih zike xwe je dagirt.

Kiso iqas ke hawar gazin rev helaqe xwe ji w nan heta ew ter ji tirihe şern bu hen weşk tirih kir deve xwe hat cem kisoye reben. Kiso di xefkeda ke kaz kaz rev tirih an dan berw got: “Ev i kaz akza teya ma min ti ji br kirya? Hişta bahra te tij hin ji w tirihe xweş şern bixwa.”

Kiso got: “Malxerab xefke ling min qt kir. Ka min ji v xopan derxa!”

Rev ken got: “Ti heneke xwe bi min ke? Ez awa karibim te ji xefk derexim.”

Kiso got: “Ma qey min ti di cara ji deste Xwedye xefke xelaskir?”

Rev got: “Rasta min ticara bahwer nedikir go ti hewqas şarzey. Wecar dora teya. Xwej xelaska.”

Kiso got: “Te got min 1001 fene te hena. Te karibe min bi fene xwe ji hem astengya xelaske. Ma kann ew fene te?”

Rev got: “Rasta fene min hena. Min bi fena ti şand nav rez ji bana ti re ji minra veke ez ji v tirihe xweş bixwum.”

Kiso bahwerkir go Rev ji awilda bi wra xayn b ew tijara w ji xefke azad nake.

Kso got rev: “Wa ez weca bimirim. Xewdye xefke wext be we ji kerba min bikje. Ka ti bi wirda wer ta ez carek din w rye te carek din ber ez bimirim makim. Rev rye xwe an ber dev kiso got: “Keremka”.

Hima kiso xwe zerkir ghe w kir deve xwe sere xwe kişand qalike xwe.

Qren bi rev ket li xweda. iqas w li ber xweda kso dinan xwe li ghe w şidandin.

Di w halda hero man heta xwedye xefka kat rev ji dev kso derexis, ew di cihda jirih bir erme w je kir. Xedye xefke ji kefa hew zanb kiso dene ser kuda xwe. Linge w gireda ew berda nav rez. 

Ser xwendekar ghdera ji minra saxbe.

 

Niviskar: Ferhun Kurt

 

 

 

 

 

 

 

 rok Mesel bi Kurd 


Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

rok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang