Bahlul cnar xwe


roka Kr 


1.       Rojeke ji roj xwed cinar bahlul cem bahlul ku ker w ji w bixwaz ta ew karib barek xwe p bn.

Gava w ji bahlul pirskir ka ew ker xwe bid w.

Bahlul got: “bi ser te delal ker min ne li mala.”

H bahlul gotina xwe xelas nekir ker di exurda zir deng w hat cinar bahlul.

Cnar w got: “ma qey ev ne deng ker teya ji xur t?”

Bahlul xwe qehirand got: “ma tu ji min bahwer k an ji ker min?”

  

                                   roka wers 

2.         Rojek din cnar bahlul weres w ji w xwest.

Bahlul got: “bi ser te delal ez nikarim weres xwe bidim te.”

Cnar w je pirs kir: “ima tu nikar weres xwe bid min?”

Bahlul got: “ji ber ku min garis xwe li ser raexistya.”

Cnar w got: “kuro awa te garis li ser weres raexistya?“

Bahlul got: „ma qey tu nizan şerd nedan ina?“

  

                  roka beroş 

3.         Rojek bahlul beroşa cnar xwe an cem xwe xwarina xwe teda ekir.

      end roja beroşa cnar w li cem w ma w rahişt beroşek biuk kir hindurue       beroşa

      Jnar xwe bir da w.

Gava cnar w rahişt beroşa xwe ew matmay ma got: „cnar min bi ten beroşek dabu t, eva din i beroşa di hindurwe weda?“

Bahlul got: „bi ser te ev elka beroşa teya.“

Cnar w ken got: „awa laka beroşa mina?“

Bahlul got: „gava beroşa te li cem min b we za ev lk a xwe an.“

Kfa cnar w hat herdo beroş xwe birin.

Demek di nahvbera wan da bihirt carek din bahlul beroşa cnar xwe ji w xwest.

Cnar w bi kef beroşa xwe da Bahlul.

Di nava xweda got: „belk v car j beroşa min we li cem w biz lkek wek xwe bn.“

Bahlul beroş bir hew carek din li xwedye w vegerand.

end meh bihirdin bahlul hew seba beroş ji cnar xwera kir.

Cnar w rojek zaroka xwe şand cem w got: „ap Bahlul bav min bej ka beroşa min, ew ji minra lazima (aewceya).“

Bahlul got „her bej bav xwe b ap min Bahlul bej beroşa te berya mehek emr xwed kir min ew veşart!“

Gava zaroka reben ev gotin ji bav xwera got, bav we pir qehir u cem bahlul got: „te i rok ji zaroya ninra gotina? Ka ji kerema xwera beroşa min carek din bid min em xwazin xwarina xwe teda ekin.“

Bahlul got: „bi ser te delal kim, ez ne roka bejim. Beroşa te berya demeke mir min ew veşart.“

Cnar w ji van gotin ku kesek j bahwer nek qehir got: „kuro awa beroşa hesin mir?“

Bahlul got: „awa we karbu biz wilo (wisa) j ew mirj.“

Ser we ji minra saxb

Niviskar:  Ferhun Kurt 


 

 rok Mesel bi Kurd 


Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

rok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang