«Óroka Bahlul Ż XelatÍ

 

Di bÍjin rojekÍ ji rojen xwedÍ camerekÓ bakir Bahlul Ż got:

„Bahlul, ez bahwerim ku hineka wÓ xelatek jitera anÓ“.

Bahlul got: „ma te tijeya“.

Hindik dem bihirt wie zilamÓ disa bakir Bahlul Ż got:

„Ez bahwerim ew xelat ne ji tera bŻ. EwÍ ku xelat bi wanrebŻ di mala te bihirtin“.

Bahlul got: „Ma min tijÍya“.

 

© Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

 

 «Órok Ż MeselÍ bi KurdÓ 


Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

«Órok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
© Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang