roka Rev Kw  


Hebu tinebu ne kesek ji Xwed mestir hebu ne tiştek ji roka xweştir hebun. 

Di bejin rojeke ji roj xwed revk ji xwer di nava yada li ner digereha.

Gelk hindik w kewek ji xwer girt. Gava w ew dan ber xwe go (ku) bixwe, kew di nava napik revda zanbu talya hemre w hat rev we w bixwe. Di v dil tirsya xweda got: „i revk be rumete.“

Rev ma heyr (matmay ma) got: „ima ez b rumetim?“

Kw got: “Ma qey ti nizan go ber meriv xwarina xwe bixwe gerek ji v xwarina go xwed kirya nisb w dihaye ji reb xwera ji ber go w ev qismet kir bahra w supasya xwe bik?”

Rev li xwe fikir di dil xweda got: „Bi rast ev xebera wya?” W ji kw pirs: „Ma meriv awa dihaye ji reb xwer ji bona qismet go w kirya bahra meriv bik?”

Kew got: “Gerek ti min bik dev xwe bej: Himdela şikir ji tera reb min go te ev qismet kir bahra min.”

Rev kew kir dev xwe dest bi diha xwe kir. Gava w dev xwe ji hev vekir kew ji dev w derket fir.

Rev ma şaş got: “Ya rebe min heger min zanbuya t carek din qismet min ji min bistn ticara min diha ji ter nakir, le ez i bikim te qismet te da bu min ez xapandim.”

Ew carek din ji xwera li nava ya li neir gereha. Hindik gelek dem bihirt w kewek din ji xwera girt. Gava v nera xwe dan ber xwe go bixwe kw dsa di nav napik wda bi av tirs dil şikest got: „i nervanek b rumeta.“

Rev ji qahrva got: „ima ez b rumetim?”     

Kw got: “Ma qey ti nizan go ber meriv xwarin bixwe bixwe gerek ji v xwarina go xwed kirya nisb meriv diha ji reb xwera bike?”

Rev dinan xwe li kew riqandin di nav dinan xwer got: „Ma qey tij nizan heta meriv ter nexwe dihej qebul nabin? H rahmety bav min ev şret li min kirib.“

W kew xwe xwar. 

Rahme li de bav xwendekar guhdara.

 

Niviskar: Ferhun Kurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rok Mesel bi Kurd 


Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

rok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang