S  Zilam belengaz


S  Zilam belengaz ji gundek biryar dan ku ew herin bajarek mezin ku şixul (kar) l hey ew li wed ji xwera end sala bi şixulin (kar bikin).

Gava wan tera xwe pere dan hev ew carek din bn mala xwe kulfete xwe bi wan per kar xwe xwed bikin.

 Wan xatir ji kulfet xwe dost nasen xwe xwestin ber xwe dan welaten xwerb ku ji wan gelk (pir) durbun. Ew bajar bi barar ji xwer gerehan i şixule ku bi dest wan ket wan kir heq şixul xwe ji xwer dan hev. Xeyn hek nan xwe razana xwe ti pere mesref nekirin..

Bi v kar ew heft salan li welata man ji xwera şixuln. Pişt heft salan wan got weleh me berya mala kesen xwe kirya. Em xwazin wan carek din bibnin.

Tişten ku ji wanra reya wanra awcebun ji xwera bi wan per xwe kirn zd man wan dan bi zr zer xwe di berka xweda hilann carek din wan kar bar vegera  mal xwe kir. Herska ji hevdura gotin: “Ji roja em hatina v bajar zedey şixul me heta niha ti deveren din di v bajar da ji xwera nedt ka em ji xwera li v bajar bigerihin ta em bibnin ka din ji şixul peva l heya”.

Gava ku ew li nava bajer ji xwera gerehan wan zilamek pirr kal ku ji xwera li ber hetek runiştib dt. Wan silav da hazira w zilam j l zilem bersiva silava wan li wan venegerand. Wan ji xwera gotin belk pepuko kerre carek din silav dan w, l dsa w bersiva silava wan li wn venegerand. Se caran wan silav dan w w bersiva wan venegerand.

Hesekdin ku li wan guhdar dikir fehmkir ku herse zilam xerbin ew w kalemer nasnakin.

Ew cem wan got: “Hun i ji w ap kal dixwazin? Ew zilam xeber bi zra. Ew ti cara bi kesra xeber nad heger meriv zerek ned w. L gava meriv zerek bid w ewe şreteke li w kes bik.”

Hers ji v gotina zilim matmay man gotin: “Malxerab ev heft salin em li der dertela ketina ji şixul beda me ti kar din nekirya ancex me karbu her yek 3 zera bikirin. awa ew bi xeberek zerek kark?

Zilam din got: “Bi ser bav we ku hun zerek nedin w ew bi wera xeber nad.”

Hers zilam bun rast ku bi reya xweda herin carekdin havalek ji wan sekin got: “Bi ser bav wekim ev kalamer ji minra bu meraq. Ez zerek ji zer xwe bidim w ta ez bibihzim ka ew i ji minra bej.” Havalen w gotin malxerab ev heft salin ti ji bona van hers zera kar himalty xulamtye ke ji bona ti zarok xwe bi wan xwed bik. Te awa zerek bid pexwasek bi gotinek?”

Haval wan got: “Ez nikam xwe ez mecburim v meraq ji dile xwe derexim.”

Havalen w mecbur man destura w bidin got: “Xer gunehete ne di stuy meda. Zer tena te zarok xwe bi wan xwed bik. Heger ti bixwaz gneh xwe zarok xwe bik stuy xwe zer xwe bavej bi avda.”

Haval wan rahişt zerek ew kir dest kalamer.

Klamer ser xwe rakir got: “Xwed xera te qebul bik. Şreta ez li te bikim eva: Heger ti sebeh ji xew reb li derva biheş heger ewr tar giranbin bay reş pera b ber xwe med ti r dr!” Carek din ser xwe berda ber xwe deng ji w qt bu.

Hima zilam karker rahişt zerek din kir dest w.

Kala mer carekdin ser xwe rakir got: “Xwed xera te qebul bik. Şreta ez li te bikim eva: Heger ti bi rekd her li şewlek av rastbib di navra derbas meba. Ji berda gotina sebir silameta. Li bej bisekina heta ew av carekdin biikih hen bi reya xweda her.

Carek din w ser xwe berda ber xwe ew b deng b.

Zilam karker bi xweda fikir di dil xweda got: “Malev min di zer dan v kalmer w di şret li minkirin ez ti feda van ştera ji xwera nabnim. z hem mal haval mi we v yek ji gnd cnara bejin hinga ez i bersiv di nava kur camerda ji xwera bidim. Ya her ba,s ewa ez hers zera bidim v kalamer gava hina ji min pirskir ez bejim min ew kirin xer ji xwera. W rahişt zer xwe e daw ewj kir dest kalamer.

Kalamer carekdin ser xwe rakir got: “Xwed xera te qebul bik. Şreta ez li te bikim eva: Ji berda gotina sebir silameta. Heger ti ji reyek dr b mala xwe ti bi şev bigih mal ti bibn zilamek di nava cihada di ber preka te deya deng xwe meka li ber dev der ji xwera runa heta bib sibeh ti nasbik ka ew kya li cem Preka razaya. Gava te ew naskir hinga ti i bik ti poşman nab.

Pepuk karker bi dilek sar ji cem kalamer bu rast bi havalen xwera qunaxa xwe heta bib sibeh ta ew carek din vegerihin mala xwe.

W şev xew bi av belengazo neket heta bu sibeh. Sibeh h zu ew derket derva ku xwe rihet bik ew şaş ma. Ew wek ku kalamer gotib giran tarbun guv guva bay reş a kevir li ber xwe revandin.

Hima dil w s gopal leda bilez ew carek din ket hindur rewşa heway ji havalen xwer got. Havalen w hing brya mala xwe Zaroken xwe kiribun gh nedan gotine w   kar xwe daw ji bona rewingya xwe kirin ku bi rekevin. Her iqasi w lav lav ji havalen xwe kir ji bona ewj bi wra biminin heta rewşa hawaye xweş bib havalen w gotin: “Em hen mala xwe tij bi mer be wera, heger ti nay bi tene livir bimna.” Ji ber k ber wek niha Terambel ew nebun meriv bi linga di un di hatin. Lewma Havalen w bi linga ketin ser r ku ben mala xwe. L gund wan he gelek ji bajr durb mecburbun end şeva qunax bi qunax li devera rawestin heta ew bigihin gunde xwe, mala xwe.

Hisab ku ew ji bajr derketin bager dest pe kir, berf baran ji ard ezmen hatin xwar bay cemir di bera.

Zilam reben, hem ji mitala Mal zaroken w hemj ji ya havalen w, sebra w li tidera nehat ku karib l run lewma ew di v ser bajr dihat v sery din heta reş bi serda hat ew qunaxa xwe. Ew li wed benda roja din ma. Sibeha din ew rab ber hertişt derket ji derva li rewşa heway heşand (meyzand). Gava ew derket ji derva siphan ji xwedera te bigota bihara ne ewr hebun nej ba di hat, dil w sgopal leda ji eşqa hew li tişet b xwed. W rahiş ferax xwe ber xweda reya gund mala xwe. Ew qedereke ji bajr derket halo kir ku havalen w ji serma xwe dana ber latek di wirda herdo mirina. W dest xwe kir berka herdoka zer wan derxistin kirin berka xwe. W herd kola laş wan kirin, ax kewirin dann ser wan ji bona dahbe wan nexwin. Carek din ber xwe da gund xwe bi reya xwed meşya.

Qederek din ew meş ew giha newalek bala xweday ku pl av ji w rex avjin rex din kevir dara li ber xwe bin. W xwest li av xe derbasb rex din gotina kalamer hat bra w di cihda sekin got: “Sebir silameta, ev av ji berf barana şevdin halo (wisa) bi hez buya. Ya baş ewa ez li wir rawestim heta av bi ikih ez karibim bi rihet li newal derbasbim.” W cihek xwe hilbijart li wed runişt li av temaşekir.

Careke d ku siwarek ji aly din avva hat bi hez ber hesp xwe da nav av. Ew giha dor nv av şekek av li w da ji ser pişta hespa w an xwar li ber xwe bir.

Her qas zilam karker xwest w ji nava av derxe le taqata w jera neb Zilam siwar di nava avda hunda b. Bi ten hesp w, ji ber ku hesp sobekerin, karbu xwe xelasbik ew derbas b rexe din cem zilam karker.

Zilam karker rahişt hefsar hsp, bala xwe day ku xurceznek li ser pişta wya ew xurcezn tij zr pereya. Ew we şev li wir ma rojadin av kem b, em sist b ew li hsp siwar b bi rihet xwe gihand rexdin newal reya xwe berdewam kir.

Heta ew giha gnd li w b şev kesek şyar nemab. Ew ber dev dery xwe bala xwe da hundr va preka w di nava cih xwedeya zilamek j di pişt weda razaya.

man di ser wda nema got: “Ez heft sala ji preka xwera li welata şixlm ew li mala min kefa xwe bi zilam xerbra k.” Kir ku derbek li wanx dsa gotina kalamr hat bra w got: “Sebir silameta. Ka ez li ber dev dr bisekinim heta bib sibeh ez v zilam nasbikim ka ew kya ez w jina xwe carek din bikjim.”

Ew li ber dev der rnişt  heta ber sibeh d ku preka w dest xwe li keleka zilam cem xweda da got: “Law min rab ser xwe! Derenga, sewal xwe berda!” Zilam we ma şaş hen fahm kir ku law hewqas mezin bya wj cih xwe li keleka dya danya di navda razaya.

W di dil xweda got: “ya reb min ew milyaketek b te şandib ku şreta limin bik. Heger min hers zer xwe nedana w min gelek derd bidna.”

Sibeh bi xer bi ser wanda hat w serphatyn xwe havalen xwe ji xizm (Xwed), gnd cnarn xwer gotin.

W rahşt zer havalen xwe dan prek wan got: “Min laş wan li filan dever kirina bin hard.

 

Ew carek din bi kef xweşya v dinyay şah bu.

 

Xwendekar guhdr ji minra saxbin.   

 

Niviskar:  Ferhun Kurt 

 


 

 rok Mesel bi Kurd 


Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

rok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang