rok Mesel bi Kurd 


Di nava her gel jyane da rok mesele hatina gotin. Hin bi devk hin j wanj bi nivsk gihiştina heta v dema ku em teda dijin.

Wek her gle din gel mej ev kultur heta niha parastya.

Di nava Gel kurd da gelek rok vanok Mesele hene. De Bavan ji zaroye xwer zarye wanj dsa ji zaroy xwer gotina. Bi v haway gelek ji van rok mesel xweş bi sede salan li ber agir rebata di civat camer malbatanda hatin gotin bi v hawa hatina parastin.

Gava ezj zarokbum de bave min kese din k ez biwanra mezin bum jiminra gelek ji van roka gotin hinek ji wan hej di sere minda cih xwe girtina min ew heta niha ji br nekirina.

Le bel gava merov bi nava salanda die tişte din ten sere merov merov ber xwe de tişten din hinga merov hed hed wan gotine d bavan ji bra ke.

Wek ku hun zanin dema me demek dina. Civat wek ber nemana. Wexte meriv ji ber kar abor zahf nina ku merov li cem zarok xwe rune wan Şrete de baven xwe ji zarokera ji bej. Birast zarokj naxwazin li me guhdar bikin. Ji dvla ku ew li me ghdarbikin we li televizyona temaşe bikin.

Ji du alya va re li ber merov ten girtin ku merov karibe van serpehat şrete qimatbiha biparz.

Ez di we hevye deme ku gel me li van prozbahye xwe xwed derkev wan binivse ta ew neyen jibrkirin hunda neben.

ima gerek rok mesele ben parastin?

Ji berku ew ne bi tene gotine ku merov karibe wexte xwe bi wan bi bihere hinek bi wan bikene. rok Mesele di bingeha xwede şretin.

Ew re jyan ji merovara din naskirin zahmet ku he merov nedna serpehatye ku merov bi wanra r ber nemaya dyarkin. 

Ez karim bejim ku rok Mesele hem Şretin hemj saloxdanin. Ew saloxe ku asteng, nexweş, xerpeke reya Jyane ji merovara nşan din.

Naveroka wan pir zengna. Hin ji wan li ser jn mirinna, hinj liser evn zewacna. Hinj wan li ser Jin Merana. Hinj li ser aborna.

Yan merov kar bj li ser hem qism jyan rok Mesele hatina gotin.

avkanya wanj gelerya. rok Mesele ne bi merivek, heşreke yanj bi malbatekva girdayna.

Minj ji ber v giringya rok Meselan min ev cih teybet ji Malpera xwe ji wanra veqatand.

Ez xwazim end jivan rok Mesel ku he di sereminda hata niha cihe xwey teybet hebun ji wejra bi ve reya teknk peşkeşbikim ez hivdarim ku ew bi dile webin. 

 

Niviskar: Ferhun Kurt

 

 

rok Mesel bi Kurd 


 

Kure ku Bave xwe aveti


  Mesela dize bajare halaba mira


  Mesela Muso kundo


    Se zilame belengaz


   Bahlul heft sala xeberneda


  Bahlul u cinare xwe 


  Bahlul u hezimata Xelife u wezire wi


  Bahlul u xelat


 

rok:

 

  Tschiroka revi u kew


  Tschiroka revi u kiso


     Tschiroka reviye i be aqil


  Tschiroka scher gur u revi  


 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang