Batizmya we prozbe zdiye bi man

 Heyra zd ket ser la Pr Al Batizm li zdiya kir diyar di Heftya peyra

zdiy bi man, raba bi zereya Rojra Gerek ti ticara ji br nek go roja Batizmy Rojek bi xer bra bikin go der Cnar ben dar ji Tavrucra. 

Her iqas em zana xwendevan bin,

Ti qmet nina go em ne bi Xof man bin

Gel Bira ji Dn zd’ra Şivan Gavan bin

Gerek em li Pesra Miqawr guhdarbin!

Gelo em hata keng wundaby nezan bin? 

Roja Batizmy bi xer bra

Ji ber go Pr Al  we b Rahb j pera

Ew bibin Mehvan li xedy Xof Xra.

Dayke Mehir ji br meka, ji ber go Xr Xra. 

Xebneta v roj, go em na li Gundin

Li nav Kumreş na bi Mitirb Govendin

L li xerbye j em bi Batizmya xwe dilxweş serbilindin

Roja ro rojek ji wa roj wek go em li Gundbin

Em bi Pr Al herdem dilxweş serbilindin. 

 Batizmiya te prozb zdiy bi Xof man Eev ji proziya Batizm ya we  Malbata we ji aly Kazim Mist va. 

 Ji xwed eqn bikin ez xwazim ji we tevdra Tifaq, Sax, Silamet, Xer Xweşi ji  cem Xweda

Biminin her dem di nava xr xweşiy da  

Stud. med. Kazim Kurt


Alle Rechte vorbehalten 2004.

Jede Verwertung ohne die Vorherige Zustimmung des Verfassers ist unzulssig und wird strafrechtlich Verfolgt werden.

    

 

 


 

 

 

Gedichte


Gele min


Hallo Mensch


Religion und Politik


Eure Kinder sind nicht eure Kinder


Batizmiya we pirozbe


Die lteste Rose im kurdischen Garten


Ey Felek

 
Top
Niviskar:  Ferhun Kurt 

 

Die chronologische Geschichte einer leiderprobten, kleinen Religionsgemeinschaft

 

 

 


Einfuehrung des Autors


Einleitung


Kapitel Eins


Kapitel Zwei


Kapitel Drei


Kapitel Vier


Anhang