Geleri 


Qadischero

Scherfedina

Lavije Pire

Xeribo

feqir Xidir u Tahsin /_ hemdiye

feqir Xidir u Tahsin_/ mala garo

Feqir_Xidir_pite

Geleri_Berivane

Geleri_Derweshe

Geleri_Havale min Lawiko

Geleri_Sare.mp3

 Dilgesh


Dilgesh / Gule derane

Heyscha Bale

Dawide Dewid

Hele siwaro

 Dilgesh_gola_wane.mp3

Dilgesh_bicuke_cane.mp3

 Dilgesh_helina_xeman.mp3

Dilgesh_xane.mp3

10 Dilgesh.mp3

11 Dilgesh.mp3

12 Dilgesh.mp3

13 Dilgesh.mp3

14 Dilgesh.mp3

 

Iskan bave Xemdin


Īskan van strana ji Gelź Kurdra ke dīyarī

Seroke Kurdan

Nave sherin tim Kurdistan.mp3

 Heme


Ji bo ciwana; Für Jugendliche

Heme 1        Heme 2

Heme 3        Heme 4

Heme 5        Heme 6

Heme 7         Heme 8

 

  Pir Ezdin (bilbile tora Heverka)


Qadishero

Miqam

Rewahek ji Tembura Pir Ezdin

Dersim

Yewel

Esmer

Keje tu keji

Aman Aman

Lo Lo Lawiko

Xizale

 

 

 Sehid Gabarī


01 Seit Gabari.mp3

02 Seit Gabari.mp3

03 Seit Gabari.mp3

04 Seit Gabari.mp3

05 Seit Gabari.mp3

06 Seit Gabari.mp3

07 Seit Gabari.mp3

08 Seit Gabari.mp3

09 Seit Gabari.mp3

10 Seit Gabari.mp3

11 Seit Gabari.mp3

12 Seit Gabari.mp3

  Pīr Mico


01 Pir Mico_Genc Xelil u Hedule.mp3

02 Pir Mico_Dersim.mp3

03 Pir Mico_Lolo Lawiko.mp3

04 Pir Mico_Delale Male.mp3

 05 Pir Mico_Carsim Beg.mp3

06 Pir Mico_Siyamed u Xece.mp3

07 Pir Mico_Sorgula min.mp3

08 Pir Mico_Keleshe Chelo.mp3

09 Pir Mico_Rizgan Axa.mp3

10 Pir Mico_Bisahare Cheto.mp3

 

 Pīr Gūro


01 Pir Guro.mp3

02 Pir Guro.mp3

03 Pir Guro.mp3

04 Pir Guro.mp3

05 Pir Guro.mp3

06 Pir Guro.mp3

07 Pir Guro.mp3

08 Pir Guro.mp3

09 Pir Guro.mp3

10 Pir Guro.mp3

 
Top
© Niviskar:  Ferhun Kurt